Các khoá học hiện tại

TMĐT (lớp K13DCMAR02)

Môn Thương mại điện tử - Lớp K13DCMAR02Lịch học: Thứ hai,...
Course

TMĐT (lớp K13KDQT-XNK)

Môn Thương mại điện tử Lớp K13KDQT-XNKLịch học:Thứ hai,  ...
Course

TMĐT (Lớp K13DC-KDTH)

Môn Thương mại điện tử Lớp K13DC-KDTHLịch học:Thứ tư,  từ...
Course

TMĐT (Lớp K13DCNH-KS02)

Môn Thương mại điện tử Lớp K13DCNH-KS02Lịch học:Thứ năm, từ 06...
Course

TMĐT (Lớp K13DCNH-KS01)

Môn Thương mại điện tử - Lớp K13DCNH-KS01Lịch học:Thứ năm, từ ...
Course

TMĐT (Lớp K13DCMAR01)

Môn Thương mại điện tử Lớp K13DCMAR01Lịch học:Thứ năm, từ 12h2...
Course

Tin ứng dụng QTKD24E (sáng T4)

LHP: 020200020622-CDQTKD24E - Giờ học: sáng T4- Khóa học cung ...
Course

Tin ứng dụng QTKD24C (chiều T3)

LHP: 020200020620-CDQTKD24C - Giờ học: chiều T3- Khóa học cung...
Course

Tin ứng dụng QTKD24A (sáng T3)

LHP: 020200020618-CDQTKD24A - Giờ học: sáng T3- Khóa học cung ...
Course

Tin học lớp TATM24E (chiều T2, T6)

LHP: 020200026514-CDTATM24E - Học chiều T2- Khóa môn cung cấp ...
Course

Kỹ năng thiết kế website TMĐT

LHP: 020200032601 - CĐTMDT24A  - Học sáng T2- Khóa học cu...
Course