Môn Thương mại & thanh toán điện tử  lớp GEP26_211_2QT1153_13DLC

  • Thứ ba: 13h00 - 16h25
  • Thứ năm: 13h00 - 16h25

Môn kỹ năng thiết kế website TMĐT - Lớp020200032601-CĐTMDT24A - Học sáng T2

- Khóa học cung cấp các kiến thức thực hành về thiết kế một website thương mại điện tử, bao gồm: quy trình thiết kế một website, các nền tảng thiết kế web, thiết kế  website trên nền tảng trực tuyến WIX, một trang web TMĐT với mã nguồn Wordpress, phân tích dữ liệu của website với công cụ Google Analytics.