Quyền lực mới

Tác giả: Jeremy Heimans & Henry Timms

Thế giới phẳng

Tác giả: Thomas L. Friedman

Tư duy tích cực tạo thành công

Tác giả: Napoleon Hill, W. Clement Stone

Thói quen thứ 8

Tác giả: Stephen R. Covey

Triết lý cuộc đời

Tác giả: Jim Rohn

Người giỏi không phải người làm tất cả

Tác giả: Donna M. Genett

error: Nội dung được bảo vệ!!