Quyền lực mới

Tác giả: Jeremy Heimans & Henry Timms

Vị giám đốc một phút

Tác giả: Ken Blanchard and Spencer Johnson

Xây dựng để trường tồn

Tác giả: Jim Collins, Jerry I. Porras

error: Nội dung được bảo vệ!!